ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αθηνών
Ιπποκράτους 33
Τ.Κ. 10680
Τηλ.: 3635640
Φαξ: 3627277
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ 54006
Τη. 031-995031
Φαξ: 031-995032
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
Τ.Κ. 26110
Τηλ.: 061-991903
Φαξ: 061-997672
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45110
Τηλ.: 0651-97189
Φαξ: 0651-97020
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας
Μακεδονίας
Τ.Κ. 53100
Τηλ.: 0385-22471
Φαξ: 0385-24973
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, 
ΤΚ 85100 Ρόδος
Τηλ.: 0241-99100
Φαξ: 0241-99009
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Τ.Κ. 68100 Βόλος
Τηλ.:0421-74805
Φαξ: 0421-74801
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Θράκης
Νέα Χηλή
Τ.Κ. 68100
Τηλ.: 0551-39623
Φαξ: 0551-39624
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κρήτης
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο
Τηλ.: 0831-77650,1,2
Φαξ: 0831-77654